<!--@ParagraphImageText-->

Træemballage til eksport

Skal du eksportere varer, skal du være opmærksom på, at mange lande har krav om ISPM 15 mærkning af emballagen.

JPJ Træemballage er ISPM 15 certificeret, og al vores træ er varmebehandlet og ISPM 15 godkendt , og opfylder dermed kravene til eksport i hele verden.

Hent certifikatet som pdf her:

Dansk ISPM 15 certifikat

Engelsk ISPM 15 certifikat

<!--@ParagraphImageText-->

ISPM 15

ISPM 15 er en international standard for behandling af uforarbejdet træ til fremstilling af emballage.

Hvis en virksomhed er certificeret efter standarden, kan den mærke emballagen med et internationalt anerkendt mærke, som tegn på at træet er behandlet mod planteskadegørere, så de ikke spredes over landegrænser. 

Behandlingen retter sig mod skadegørere, der følger med fra skoven i det friske eller døende træ, og som kan angribe træer i skove, parker og haver. 

<!--@ParagraphImageText-->

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ISPM 15, varmebehandling eller emballage til eksport, så ring endelig til os.

Du kan finde yderligere informationer om certificering og ISPM 15 hos Naturerhvervsstyrelsen